Doyfarm Şarküteri Ürünlerimize Güvenilir Gıda Ödülü

Doyfarm Şarküteri ürünlerinin güvenilir ve sağlıklı olduğu bir kez de Güvenilir Gıda Zirvesi tarafından tescillendi.

Güvenilir Gıda Ödülü’nü kazananlar, sektör temsilcileri ve uzmanlardan oluşan Seçici Kurul tarafından belirleniyor. Güvenilir Gıda Ödülleri’ne gıda, tarım ve perakende sektörünün her alanında faaliyet gösteren şirketler ve bu sektörlere destek veren diğer kişi, kurum ve kuruluşlar katılıyor. Sektör temsilcileri ve uzmanlardan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmelerinin ardından ödüle layık bulunanlar açıklanıyor.

Uluslararası Güvenilir Gıda Ödüllerine aday gösterilebilmek için; inovasyon, Ar-Ge, verimlilik, katma değer, başarı hikayesi, hızlı büyüme, kurumsallaşma, şirket içi eğitimde ve yönetimde başarı, müşteri ilişkilerinde övgüye değer faaliyette bulunma, insanların yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunma, marka oluşumuna katkıda bulunma, tanınma ve gelişme ile ilgili yatırımlar konularında şirketlerin çalışma yapmış olmaları gerekiyor.

Güvenilir Gıda ve Gıda Güvenliği Nedir?

“Güvenli gıda” besin değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz olan, bozulmamış gıda maddesi anlamına geliyor. “Gıda güvenliği” genel anlamda, gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanmasıdır. Daha geniş anlamda ise gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan süreci ifade ediyor.

Gıda güvenliği yönetimi, tüm dünyada kabul edilmiş, ortak bir değerlendirme sistemi olan ISO 22000 standartları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir sistem olan ISO 22000, gıdanın güvenliğini tarladan sofraya kadar garanti altına alan çok etkin bir uluslararası yönetim sistemi olarak kabul ediliyor.

Comments are closed.

Navigate