Şenpiliç’in Dijitalleşme Yolculuğu Devam Ediyor

Şenpiliç bilgi sistemleri veri ağının ulaştığı yaklaşık 60 noktası bulunuyor. Oldukça büyük ve dağınık yapıdaki verilerin doğuşundan arşivlenmesine kadarki tüm süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağladıklarını anlatan Şenpiliç Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Erdoğan Bozkurt, “Organizasyonu bir insana benzetecek olursak sinir ağları rolünü üstleniyoruz” diyor.

Sektöründe örnek gösterilebilecek uygulamalarıyla değişen dünyaya uyum sağlayan Şenpiliç’in dijital yolculuğunu Şenpiliç Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Erdoğan Bozkurt’a sorduk.

Şenpiliç’in dijitalleşme yolculuğundan bahseder misiniz?

2010 yıllarında halen kullandığımız ve iş süreçlerimizin ana omurgasını oluşturan süreçlere destek veren yazılımların hayatımıza girmesi ile başladı. 2013 yılında yapılan kurumsal kaynak planlaması yazılımına veya herkesin bildiği hali ile SAP uygulamasına geçiş ile bir ivme kazandı ve iş süreçlerinin büyük bir kısmı sayısal ortama alındı. Günümüzün güncel tehditlerine karşı önlemler alarak bu sistemlerin işlerliğini sağlayan alt yapılar kuruldu ve zaman içerisinde de gerekli yatırımlarla desteklendi. Geldiğimiz noktada kendi sektöründe örnek gösterilebilecek seviyede altyapı ve iş uygulamaları ile değişen dünyaya uyum sağladık. Bu ve önümüzdeki yıl da hem altyapı tarafında hem de iş uygulamaları tarafında iş planlarımıza aldığımız projelerle uyum ve dönüşüm sürecini desteklemeye devam edeceğiz.

Şenpiliç bugün damızlık çiftlikleri, kuluçkahaneleri, yem fabrikaları ve üretim tesisleriyle Türkiye’nin en büyük entegre tavuk üreticisi konumunda. Böylesine büyük bir üretim ve satış ağında dijitalleşme nasıl bir önem taşıyor?

Yaklaşık 60 noktamız var veri ağımızın ulaştığı. Böylesine dağınık bir yapıda verinin doğuşundan arşivlenmesine kadar ki yaşam döngüsünü erişilebilir, izlenebilir bir yapıda olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu temel üzerine de iş süreçlerinin mekandan bağımsız olacak şekilde çalışarak verimli ve düşük maliyetli olacak şekilde çalışanlarımıza yön göstermesi çok önemli. Tüm noktalarda üretilen verilerin her noktadan erişilebilir olması ve anlık olarak değişimlerde uyarılar sağlayan, duruma göre süreçlerin akışına şekil verecek yapıları hayatımıza dahil ederek, süreç sahiplerimizin daha kolay şekilde işlerini yapmalarını sağlayan yapılar. Önem vurgusu açısından bir örnekleme
yapacak olursam, organizasyonu bir insana benzetecek olursak sinir ağları rolünü üstleniyoruz diyor.

Organizasyonu bir insana benzetecek olursak sinir ağları rolünü üstleniyoruz

Yakın dönemde Şenlik Dergisi ve Şenola Tarım, dijital olarak ulaşılabilir hale geldi. Dijitalleşmenin her iki alana sağladığı yararlardan bahseder misiniz?

Daha önce sınırlı sayıda basılan yayınlarımıza, dijital ortamdan da ulaşılabilir olması ile yayınlarımızın ulaştığı kişi sayısı artık sınırsız hale geldi. E-posta veya sosyal medya yayınları ile çok daha fazla paydaşımıza ulaşma imkanına kavuştuk. Bununla beraber on yıllardır basılı olarak yayın yapan bazı gazetelerin bile basım süreçlerinin durduğu veya durdurma için takvim açıkladığı dönemde bu adım da önemli bir adım. Hele karbon salınımı ve çevresel olarak ele aldığımızda da değeri katlanıyor açıkçası.

Yılın ilk çeyreğine baktığınızda dijitalleşme anlamında hedeflerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz?

Öncelikle altyapı tarafında konsolidasyon çalışmalarımıza hız verdik. Büyük ölçüde ilerleme sağladığımızı söyleyebiliriz. Bu noktadaki çalışmalarımız süreklilik arz etse de haziran sonunda bazı veri merkezlerimizi kapatma hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bunun yanında güvenlik ve altyapı yenileme çalışmalarımızda tamamladıklarımız ve devam eden projelerimiz mevcut. İş uygulamalarında da telemetri pilot, lojistik süreçlerin bilgi sistemleri iyileştirmeleri, raporlama altyapısının teknolojik olarak yenilenmesi gibi projelerimiz başlamış durumda.

Dijitalleşme alanında 2021 yılı için Şenpiliç ve Şenola Tarım bazında hedeflerinizden bahseder misiniz?

Şenpiliç ve Şenola süreçlerinin öncelikle dijitasyonu ve üzerine dijital dönüşümü süreçlerine dahil olması için paydaşlarımızın dahiliyeti ile bir dijitalleşme komitesi oluşturduk. Bu platformu tüm şirketin dönüşümünde etkili olacak bir platform haline getirme arzumuz var. 5 yıllık bir stratejik plan oluşturduk ve 2021 yılı bu planlamanın ilk yılı oldu. Bu planlamada iş uygulamalarımızın dönüşümünden yeni iş uygulamalarının hayatımıza katılması var. Bu yıl da ilk örneklerinin hayatımıza dahil olması açısından önemli. Şenola için şirketin finansal süreçlerini kurumsal kaynak planlamasına dahil ettik ve olgunlaşma süreci devam edecek. Bununla birlikte Çifteler ve Mahmudiye için her yerden izlenebilirliği sağlamak ve meteorolojik ve bazı hastalıklar için erken uyarı sistemi işlevi gören izleme istasyonları da kurduk.

Sizce gelecek 10 yılı göz önünde bulundurduğumuzda içerisinde bulunduğumuz dijital süreç beraberinde ne tür yenilikler getirecek?

Özellikle veri toplama ve bu veriden anlamlı çıkarımlar yapmak hayatımıza daha çok girecek. Ne oldudan daha ziyade ne olacak sorusuna yanıt verebilecek analizlerden bahsediyorum. Bu analizleri sadece bizler değil yapay zeka destekli uygulamalar da yapacak. Veri toplama ve farklı veri kaynakları oluşturma gündemimizde olacak sürekli olarak. Robotik süreç otomasyonları ve siber güvenlik çok daha yaygın şekilde hayatımızda yer alacak. Çalışanlarımızın bilgi sistemleri konusunda yetkinliklerinin artmasının gerekeceği bir dönem bizleri bekliyor.

Comments are closed.

Navigate