Şenpiliç’te Temiz Bir Çevre İçin Sürdürülebilir Politikalar Yürütülüyor

Şenpiliç Ailesi olarak çevreye ve doğaya verdiğimiz önemi her fırsatta dile getiriyoruz. Bireysel ve kurumsal olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Sahip olduğumuz bu bilinç doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonların çevreye olumsuz etkisini sıfıra indirecek şekilde hareket ediyoruz.

Şenpiliç Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Anıl, temiz bir çevre için tüm üretim tesislerinde kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimi konusunda sürdürülebilir politikalar yürütüldüğüne dikkat çekiyor. Hakan Anıl, “İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin atık toplama sisteminin kurulması ve geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı gibi kriterlerin değerlendirilmesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandık’’ diyor.

“Sürdürülebilirlik” kavramı Şenpiliç için ne ifade ediyor?

Sürdürülebilirlik perspektifi açısından Şenpiliç, Türkiye’de faaliyet gösteren benzeri firmalar arasında gerçekleştirdiği uygulamalar ile öne çıkıyor. Tesislerin tümünde, üretim süreçlerinde verimlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal fayda alanında çok sayıda iyi uygulama örneği bulunuyor. Buna ek olarak sürdürülebilirlik; Genel Merkez’de de ele alınıyor ve kurumun gelecek dönem önceliklerinden biri olarak görülüyor. Şenpiliç A.Ş. bünyesinde atık yönetimi faaliyetleri ise genel merkez ve tesisler özelinde belirli bir koordinasyon çerçevesinde yürütülüyor.

Şenpiliç’in temiz bir dünya için gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarından bahsedebilir misiniz?

Ekonomik ve sosyal alanlardaki sürdürülebilirlik çalışmalarının yanı sıra kesimhane ve ileri işlem tesislerinde en fazla üzerinde durulan konu çevresel sürdürülebilirlik. Bu konuda yapılan tüm çalışmaların sonuçlarının çevreye olan etkilerine bakarak değerlendirmeye ve gerekli önlemleri almaya gayret ediyoruz. Fabrikalar olarak en büyük sorumluluğumuz en kaliteli ürünleri üretmenin yanında kullandığımız tüm malzemelerde tüketimlerimizi de kontrol altına tutarak çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanmak. Başta su tüketimleri olmak üzere birçok alanda kayıpları azaltmak için projeler geliştiriyor, fireleri azaltmak için çalışma şartlarını iyileştiriyoruz. Gereksiz yere kullanılan her litre suyun, üretim hatalarından dolayı gereksiz yere çöpe atılan her kolinin, tabağın gelecek kuşakların ihtiyaçlarından harcandığının bilinci ile üretim ve yardımcı malzeme kullanımından başlayarak enerji kaynaklarının da doğru ve yerinde kullanıldığını takip ediyor, ölçüyor ve performansımızı bu kriterlere göre günlük, haftalık ve aylık olarak değerlendiriyoruz.

Şenpiliç kesimhanelerinde koli ve tabak gibi firelerini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleşiyor. Bu çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Son ürün ambalaj firelerini azaltmak için tüm tesislerimizde koli, tabak, streç film, etiket gibi malzemelerin tedarikçiden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçen nakliye, depolama, üretim ve ürün sevkiyat aşamasındaki kayıplarımızı ortadan kaldırmak için dikkatimizi bu konulara vermek başlangıç noktamız. Süreçleri ve fire kaynaklarını periyodik olarak inceliyoruz. Nakliye ve taşıma sırasında dikkatsizlik ya da diğer sebeplerden ortaya çıkan fireleri yaptığımız hızlı iyileştirmeler ile düzelttiğimiz iş süreçleri sayesinde yüzde 15 ile 30 arasında azaltmayı başardık. Hedefimiz bu iyileştirmelerin ve süreçlerin daha iyi yönetilmesi ve çalışanlarımızın katkılarıyla hem tüketimlerimizi azaltmak hem de oluşan fire miktarlarında yüzde 50’den daha fazla iyileştirme yapmak. Dünya standartlarında kabul görmüş operasyonel verimlilik değerlerini yakaladığımız birçok konuya koli, tabak ve diğer malzeme firelerimizin azaltılması ile destek vermiş ve uçtan uca değer zincirinin iyileştirilmesi ile şirketimizin değerlerinden biri olan sürdürülebilirlik hedefimize katkı sağlamış olacağız.

Sürdürülebilirlik planlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Sürdürülebilir çevre dostu adımlarla ekolojik düzene saygı duyarak, enerji kaybı ve atık oluşumunu azaltmayı başarıyoruz. Aynı zamanda atıkları sınıflandırarak, geri dönüşüm ilkelerini de eksiksiz bir şekilde uygulamaya geçirerek kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesini önemsiyoruz. Piliç eti üretiminin hassasiyetinden dolayı tüm üretim süreçlerimizde biyogüvenlik ve hijyen en üst düzeyde. Daha iyi bir dünya için kullandığımız yüksek standart teknolojilerimizle de sürdürülebilir çevre politikalarımızı, üretim tesislerimize entegre ediyoruz. Ekolojik dengenin korunması adına insana, çevreye ve toprağa olan duyarlılığımızla hareket ediyoruz. Bu yaklaşımla ilerleyerek ürettiğimiz ürünleri sunarken, karbon ayak izinin azaltılmasını, atıkların yeniden toprağa kazandırılmasını, doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde değerlendirerek, çevre ile uyumlu malzemelerin kullanılmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki dönem yapacağımız yatırımlarımızla kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.

Comments are closed.

Navigate