Burhaniye Bayimizden Örnek Olacak Bir Proje

Şenpiliç Burhaniye bayimiz kurduğu güneş enerjisi panelleri ile birlikte kendi enerjisini üretebiliyor. Üretilen enerji hem bayimizin ihtiyacını karşılıyor hem de dağıtım şirketine enerji satışına imkan veriyor.

Şenpiliç Burhaniye bayimiz Mert Gözçiçek, bölgemizde bu projeyi gerçekleştiren ilk özel şirket olduklarını belirterek, “Bu gibi projelerin bölgeye örnek teşkil ederek artması hem ülkemiz hem de bölge ekonomisi için oldukça önemli. Bizim projemizden sonra hayata geçirilen projeler olduğunu duyduk. Bu da bizim için büyük mutluluk kaynağı oldu’’ diyor.

Yenilebilir enerji kaynaklarına olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Bu doğrultuda hayat bulan projenizin içeriğiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Faaliyet alanımızı düşündüğümüzde depolama kaynaklı soğuk hava deposu için oldukça fazla elektrik tüketimimiz vardı. Bu nedenle gerekli resmi girişimlerde bulunarak süreci başlatmış olduk. Yaklaşık bir yıl süren yasal süreç sonrasında işletmemizin çatısına güneş panellerinin montajıyla birlikte güneş enerjisi santralimizin kurulumunu tamamladık. Böylece üretime başlamış olduk.

Bir yanda kendiniz güneş enerjisinden yararlanırken, diğer yanda bunun satışını gerçekleştiriyorsunuz. Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye nazaran şanslı bir ülke. Güneşten Dünya’ya saniyede yaklaşık olarak 170 milyon MW enerji geliyor. Türkiye’nin yıllık enerji üretiminin 100 milyon MW olduğu düşünülürse bir saniyede dünyaya gelen güneş enerjisi, Türkiye’nin enerji üretiminin 1.700 katıdır. Bu sebeple yakınlarımız ve bölgede ticaretini sürdüren diğer işletmeler konu hakkında bilgi almak için bizleri ziyaret ediyor. Yaz aylarında üretilen enerji miktarı, tüketilenden fazla oluyor. Bu da bizim enerji dağıtım şirketine satış yapmamız anlamına geliyor.

Yıllık cironuza katkısı nedir?

Güneş enerjisi bol, sürekli ve yenilenebilir olmasının yanısıra ücretsiz bir enerji kaynağıdır. Şirketimiz için kurduğumuz güneş enerji sistemi katkısı birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Fakat ortalamasına baktığımızda 190 bin TL /yıl bizlere katkı sağlıyor.

Sizin gibi bir proje geliştirmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

Öncelikle işletmelerinin çatı durumları müsaitse mutlaka bu iş ile ilgilenen şirketlerle iletişime geçerek ön çalışma yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü aslında kullanmadığımız çatılarda birer fabrika potansiyelinde ve biz onları hiçbir şekilde verimli kullanamıyoruz. Karar verdikten sonra da sistemli ve sabırlı şekilde süreci yöneterek 25 yıl fayda sağlayacağımız bir yatırım yapmış oluyoruz.

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Fosil kaynaklar olarak bilinen petrol, doğalgaz ve kömür rezervlerinin kıt kaynaklar olması nedeniyle zaman içerisinde tükeneceği tahmin ediliyor. Dünyada fosil yakıtların bu denli yoğun kullanılması küresel çevre sorunlarını da beraberinde getiriyor. Sanayileşme sonucunda atmosfere yayılan karbondioksit gibi zararlı gazlar da küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden oluyor. Kısacası günümüzde fosil yakıtların hızla tükenmesi, sera gazı etkisi ve Kyoto Protokolü gibi uluslararası tedbirler güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve biyoenerji gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına geçişi tüm ülkeler için zorunlu kılıyor. Bu sebeplerle her geçen gün daha da önem kazanan enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması ülkemiz için oldukça fazla önem arz ediyor.

Comments are closed.

Navigate