Geleceği Kurtaralım Ormanları Koruyalım

Ülkemizin sahip olduğu en büyük değerlerden biri ormanlarımız. Bugünü kurtarmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için ormanların korunmaya ihtiyacı var. Ormanların başına gelecek en büyük tehlikelerden biri ise yangınlar. Yangınları önlemek ve müdahale edebilmek için hepimize düşen görevler bulunuyor.

Birçok canlıya ev sahipliği yapan, oksijen kaynağı ve en önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan ormanlar, artan nüfus ve giderek genişleyen tarım arazileri, kentleşme ve sanayileşme gibi nedenlerle yoğun bir baskı altında. Bu baskı zaman içerisinde ormanların azalmasına, ekonomik olarak verimsizleşmesine neden oluyor. Bu sorunlara bir de orman yangınları ekleniyor. Aşırı sıcaklar, ormanlarda bilinçsiz ateş kullanımı, kundaklama gibi nedenlerle ormanlar yanıyor.

ORMANLARLA İLGİLİ İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEK GEREKİYOR

Ülkemizin geleceğini korumak ve ormancılık faaliyetlerinin devam etmesini sağlamak amacıyla orman yangınlarının önüne geçmek gerekiyor. Yangınları tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da ülke nüfusunun bilinçlendirilmesi ve alınabilecek önlemlerle en aza indirmek mümkün.

İnsan kaynaklı yangınları tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da insanların bilinçlendirilmesi
ve yönlendirilmesiyle minimum düzeye indirmek mümkün.

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKAR?

İhmal ve dikkatsizlik orman yangınlarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Güvenlik tedbirlerinin alınmadan ormanda ateş yakmak, yakılan ateşin söndürülmemesi, cam kırıklarının ormanda bırakılması ve kasıtlı çıkarılan yangınlar ormanlarda önüne geçilemeyecek zararların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

HER YANGIN BİR İZ BIRAKIYOR

Ormanlar çok sayıda canlı için yuva görevi üstleniyor. Bu yüzden ormanların yanması canlıların yaşam alanlarını yok ediyor. Canlı ve cansız örtünün yok olması erozyon, sel gibi doğal afetlerin önünü açıyor. Hava kirliğinin daha da artmasına neden oluyor. İklimi etkilediği için sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağış dengesini bozuyor. Tüm etkiler orman ve orman ürünleriyle alakalı turizm, sağlık, spor ve avcılık gibi sektörleri olumsuz yönde etkiliyor.

YANGINLARA ÖNLEM ALMAK MÜMKÜN

  • Ormanlara belirli aralıklarla yangın kuleleri yapılmalı. Yangın riskinin yüksek olduğu ormanlarda motorize yangın ekipleri sık sık kontrol gerçekleştirmeli.
  • Özellikle yangınla ilgili hassas olan bölgelerde, yerleşim birimlerinde oturan halka eğitici ve uyarıcı bilgiler verilmeli.
  • Ormanlarda ateş yakılmamalı. Yakılan mangal ve kamp ateşinin söndüğünden emin olunmalı.
  • Ormanlara cam atılmamalı. Etrafta görülen cam kırıkları varsa mutlaka toplanmalı.
  • Yangın alanında yangın ihbar düğmesi varsa mutlaka basılıp, yardım çağrılmalı.
  • 110 itfaiye hattına ihbar yapılmalı. Yangının gerçekleştiği yer mümkün olan en kolay şekilde tarif edilmeli.
  • İtfaiye gelene kadar can güvenliği tehlikeye atılmayacak şekilde yangına müdahale edilmeli.

Orman yangınları çok sayıdaki canlı ve cansız türün yok olmasına neden olmakla birlikte, erozyon ve sel gibi doğal afetlerin önünü açıyor.

Comments are closed.

Navigate