Şenpiliç’in de Katılım Sağladığı Toplantıda Organik Tarım Sektörü Konuşuldu

Tarım ve Orman Bakanlığının ev sahipliği yaptığı “Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Sektör Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri, dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan gıda israfı, tarımsal üretimdeki pestisit kullanımı, organik ürünlerin pazarlanmasında geliştirilen yöntemler, organik gıda tedarikçileri ve organik tarım yapan çiftçilerin DİTAP üzerinden buluşturulması gibi birçok konuda sektörün görüş ve önerileri alınarak çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Toplantı da Broiler Sağlık Yöneticimiz Murat Pat da sektörümüzle ilgili olarak verilmesi gereken destekler, hammadde ile ilgili yaşanan zorluklar ve soyanın önemi gibi konularda konuşma gerçekleştirdi.

Comments are closed.

Navigate