Şenpiliç Satış Toplantısı Bolu’da Gerçekleşti

Geniş katılımın sağlandığı çalışmalarda; hedef gerçekleştirme, süreçlerin değerlendirmesi, satış kanallarının değişim durumu, müşteri talep değişimlerinin değerlendirilmesi, hedefler ve planlamalar üzerine sunum ve toplantılar gerçekleşti.

Tavuk etine talep artacak

Şenpiliç satış toplantısında konuşulan konular arasında sektörel analizler de yer aldı. Dünya’da 2021 yılında AB, Kore ve Japonya gibi başlıca üretici ülkelerdeki yüksek tahıl fiyatları ve kuş gribinin devam eden etkileri nedeniyle kanatlı sektöründeki büyüme olumsuz etkilendi. 2022 yılında tüm büyük üreticilerde artışın söz konusu olacağı, en büyük kazanımın ise Brezilya, Çin ve ABD’de görüleceği belirtildi.

Yüksek yem fiyatlarının küresel olarak karlılığı baskılamasına rağmen, tüketicilerin düşük maliyetli hayvansal protein arayışına girmesinin de talebi artacağına dikkat çekildi.

2022 yılında AB üretiminin daha yüksek olacağı tahmin edilirken, 2022 yılında dünya tavuk eti ihracatının yüzde 3 artacağı ve dünyanın önde gelen ihracatçısı Brezilya’nın bu ihracatın üçte birinden fazlasını karşılayacağı öngörüldü. 2022 yılında ayrıca Doğu Asya ve Orta Doğu’daki ithalat artışından Brezilya’nın, Asya’daki talep artışından ise Japonya, Çin ve Tayland’ın fayda sağlayacağı tahmin edildi.

Son 15 yılda ortalama yüzde 6-10 oranında artan kanatlı eti üretimi ile Türkiye’nin ithal damızlık stoklarının arz eksikliğinden olumsuz etkilendiğinin de altı çizildi.

Ayrıca son zamanlarda Rusya ve Orta Doğu’nun artan talebinin ithal damızlık yumurta arzına önemli ölçüde etkisi olacağına vurgu yapılarak, Türkiye’de tavuk eti üretiminin COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle 2021 yılında sadece yüzde 1,5 arttığına dikkat çekildi. Tüketim de ise 2022 yılında başta nüfus artışı olmak üzere kolay hazırlanabilmesi ve ürün çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle tavuk eti talebinin yükseleceği öngörüldü.

Comments are closed.

Navigate