Küresel Bir Sorun: Gıda İsrafı ve Sonuçları

Küresel bir boyuta ulaşan gıda israfı sorununun başlıca sebeplerinin başında insanların benimsediği tüketim alışkanlıkları geliyor. Gıda israfının yarattığı olumsuz etkileri azaltmanın yollarını öğrenmek ve uygulamak, gezegenin geleceği açısından son derece önem taşıyor.

Bireylerin yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmek için tüketmesi gereken besinler, gıdayı oluşturuyor. Gıda israfı ise üretilen gıdaların ölçüsüzce kullanılması ve tüketilmeden çöpe gitmesi olarak tanımlanıyor. Tarladan tedarik zincirlerine, satış noktalarından evlere, hemen her koşulda üretilen gıdanın boşa gitmesi, yok olması veya tüketilmeyecek duruma gelmesiyle birlikte gıda israfı oluşuyor. Dünyada her yıl, insanların tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri, yani yaklaşık 1,3 milyar ton gıda, israf ediliyor. Özellikle meyve sebze ve tahıl, en çok israf edilen gıda türlerinin başında geliyor. Gıda israfı aynı zamanda su, toprak, enerji, emek ve sermaye gibi kaynakların da israfı anlamını taşıyor. Bu yönüyle de iklim krizinin nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye’de Gıda İsrafı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın verilerine göre Türkiye’de hane içindeki tüketime bağlı gıda israfı her yıl 7,7 milyon tonu buluyor. Bu da yıllık kişi başı gıda israfının 93 kg civarında olduğu anlamına geliyor. Endüstriyel gıda israfı da hesaba katıldığında Türkiye’deki gıda israfı 18 milyon tona dek ulaşıyor.

Comments are closed.

Navigate