Zihin Haritası ve Faydaları Nelerdir?

Zihin haritası, bir diğer ismiyle mind map, düşüncelerinizi ve bilgilerinizi gruplandırmaya yarayan bir tekniktir. Zihin haritaları, soyut bilgi ve düşünceleri görsele döker. Bu teknik kişisel planlamalarda, ders çalışma esnasında, problemlere çözüm üretmede ve yeni fikirler ortaya koyma aşamasında sıklıkla kullanılır.

Zihin haritası oluşturma aşamasında kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru bir yol izlenir. Bu sayede öğrenilmesi güç olan bilgiler daha kolay öğrenilebilir ve bu bilgilerin gerektiği durumlarda hatırlanması kolaylaşır. Kısacası zihin haritaları, bilgilerin kısa sürede, etkili bir biçimde öğrenilmesine yardımcı olur.

NASIL OLUŞTURULUR?

Zihin haritası tekniği, okuma yazma bilen herkesin uygulayabileceği bir etkinliktir. Zihin haritaları; beyin fırtınası, not alma, bilgileri yapılandırma, sorun çözme, çalışma ve ezber, proje ve görev planlama, birden çok kaynaktan bilgi araştırma ve birleştirme, bilgi sunma, karmaşık konularda fikir edinme, yaratıcılığı harekete geçirme gibi amaçlar için kullanılır. Haritanızı hangi amaç doğrultusunda kullanacağınızı belirledikten sonra bir kalem ve bir kâğıt edinmeniz yeterli olacaktır. Kişisel zevklerinize ve tercihlerinize bağlı olarak çeşitli renkte kalemler kullanabilirsiniz.

Haritayı oluştururken, kâğıdın merkezine ana fikir konumlandırılır. Sonrasında ana fikirden oluşturulan uzantılara ana temalar yerleştirilir. Oluşturulan çizgilerin üzerine anahtar kelimeler yazılır. Konunun hacmine göre üçüncül, dördüncül, beşincil uzantılar oluşturulur ve hiyerarşik bir düzen kurulur. Uzantılarda renkli kalem ve görsel kullanımının, kalıcılığı olumlu manada etkilediği unutulmamalıdır. Bu bilgi doğrultusunda; oluşturulan haritaya eklenecek semboller, ünlemler, çeşitli renk ve puntolarda kelimeler, öğrenilen bilginin kalıcı olmasına fayda sağlayabilir.

Comments are closed.

Navigate