Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atamızın Huzuruna Çıktık

Şenpiliç olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Türkiye çapında üretim yaptığımız üç bölgeden yüzlerce çalışanımızla bir araya gelerek, Türk bayraklarımızla ve 100. yıl afişlerimizle donattığımız onlarca otobüsle yola çıkarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’de ziyaret ettik.

Üst düzey katılımla gerçekleşen ziyaretlerimizde Cumhuriyetimizin ruhunu ve 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadık ve yaşattık.

Yatırımlarımızın bulunduğu Sakarya, Çukurova ve Samsun bölgeleri ile İstanbul Genel Merkezimizden çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz kapsamında Atamızın huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezdik.

Şenpiliç Ailesi olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan toprakları için gözünü kırpmadan kahramanca mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

“Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.”

Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyet, benim için halkın kendi kendini yönettiği, kendi geleceğini belirlediği, bizlere gurur duyduğumuz tarihimiz üstüne özgürce gelecek inşa edebileceğimiz bir devlet yönetim şeklidir. Bana, aileme ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Atatürk ilkeleri çerçevesinde bağımsızlık, özgürlük, demokrasi, laiklik, adalet, insan hakları ve eşitlik gibi değerleri sunar. Bir yönetici gözüyle baktığımda cumhuriyet, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının ve sanayileşmesinin arkasındaki güçtür. Cumhuriyet sayesinde Türkiye, artan eğitim ve bilgi düzeyi ile beraber tarımdan sanayiye geçiş yapmış, ihracatını çeşitlendirmiş, teknolojiye yatırım yapmış ve küresel rekabet gücünü artırmıştır. Cumhuriyet, Türk sanayisinin yenilikçi, dinamik ve sürdürülebilir olmasını sağlayan bir vizyondur. Türk sanayisi için “cumhuriyet”, binlerce yıllık tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte Türk sanayisi, devletin teşvik ve destekleriyle gelişmeye başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrikalar, Türk sanayisinin temelini oluşturmuştur. Hemen her alanda önemli atılımlar yaptık ve çağdaş teknolojileri ülkemize kattık. Değişen ve dönüşen dünyada Cumhuriyetimizin ilkeleri çerçevesinde üreterek yerimizi pekiştirdik. Sanayimiz için Cumhuriyet, gelişme ve ilerlemenin sembolüdür.

Bahadır Boran
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

Cumhuriyet, özgürlük, fırsat eşitliği ve adalettir. Cumhuriyet ile kurulan sistem ve cumhuriyetin sağladığı imkânlarla yetişen Türk müteşebbis ve çalışanları, Türk tavukçuluk sanayisini bugün dünya ile rekabet edebilen, dünyada önemli bir üretici ve ihracatçı konumuna getirmiştir.

Mehmet İyneci
Canlı Üretim Genel Müdür Yardımcısı

Cumhuriyet, sadece yurttaşlık bağı ile bağlı olduğumuz bir toplumda haklarda, kazanımlarda ve fırsatlarda eşitliktir. Kültürden medeniyete giden yolda hızla yürüyebilmek demektir. Zümrelerden, ırksal aidiyetten bağımsız, birey olarak var olabilmek, özgürlükle bağımsızlığı bir arada yaşayabilmektir. Cumhuriyet, şüphesiz ki, hür teşebbüslerin çoğalmasını teşvik etmiştir. Bunun temelinde fırsat eşitliğinin tüm ülkeye yayılması felsefesi yatmaktadır. Bugünkü Türk sanayisinin, “duayen” diye adlandırdığımız kurucu çınarlarına baktığınızda, bu saygıdeğer kişilerin Atatürk ilkelerinin buram buram tüttüğü bir ortamda yetişen nesilden geldiğini göreceksiniz. Cumhuriyet, bu toplumun hücrelerine o kadar çok nüfuz etmiştir ki, hala yüz akı olarak niteleyebileceğimiz birçok sanayi kuruluşumuz o dönemden bugünlere sürekli gelişerek gelebilmiştir. Kısacası cumhuriyet, toplumsal ve ekonomik hayatımıza direkt etki eden muazzam bir oluşumdur. Bu vesileyle şanlı Cumhuriyetimizin 100. onurlu yılını kutluyor, kurucumuz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını özlem ve minnetle anıyorum.

Faik Üçer
Satış Genel Müdür Yardımcısı

Cumhuriyet, her biri tek başına bir toplum için büyük bir değişimin ve gelişimin, sağladığı fırsatların ve sunduğu özgürlüklerin ortaya çıkardığı bir mucizedir. Geleceğe umutla bakan, refah içinde bir toplum ve bir devlet yaratma arzusudur. Dünya üzerinde birçok devletin ve milletin aksine kadınına daha ilk günden seçme, seçilme ve ekonomiye katılma hakkı tanıyan yönetim şeklidir Cumhuriyet. Sadece tarla süren, ekin eken bir toplum olmakla yetinmeyip, sanayi ve teknoloji alanında gelişmeyi amaçlayan, gelişimin okuma yazma bilmekten daha fazlası olduğunu anlatır. Cumhuriyet her şeydir. Eşitliktir, dürüstlüktür, doğruluktur, insana insanca davranmaktır. Ülkemizin geldiği noktada sahip olduklarımıza baktığımızda toplumumuz için, sanayimiz için, gelecek nesiller için Cumhuriyetin ne anlama geldiği daha net anlaşılmıyor mu?

Hakan Anıl
Genel Müdür Yardımcısı

Comments are closed.

Navigate