Cumhuriyetle Kurulduk, Büyüdük ve Geliştik

Şenpiliç’i, yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizi üzerine inşa ettiği değerlerin ve ilkelerin mütevazı ama samimi bir tezahürü, sembolü olarak görüyoruz.

Çok küçük yaşta Anadolu’nun bir köyünden son derece sınırlı imkânlarla çıkıp, genç Cumhuriyet’in sağladığı parasız ama nitelikli eğitim imkânını değerlendirerek önce İstanbul Erkek Lisesi’nden, sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun olan Haşim Gürdamar tarafından 1978 yılında kurulan, ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarının başında gelen şirketimiz, Cumhuriyetimizin sağladığı eğitimde fırsat eşitliğinin ülkemiz için ne kadar büyük değer yarattığının önemli örneklerinden birisidir.

Şenpiliç olarak dünyanın en gelişmiş ülkelerinde faaliyet gösteren benzer firmalarla rekabet edebilecek gelişmişlik düzeyinde bir entegrasyon kurabilmemize olanak sağlayan, Cumhuriyet Türkiyesi’nin tarım, eğitim, ulaştırma, enerji, haberleşme, bankacılık gibi temel alanlarda ülkemizde sanayileşmenin üzerine inşa edildiği kaynakların, sanayileşmeyi teşvik eden desteklerin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarından başlayarak büyük bir ivmeyle yaratılmış olmasıdır. Ülkemizdeki tüm gelişmiş kurumlar gibi biz de, cumhuriyetin yarattığı bu imkânlardan yararlanarak, kurulduk, büyüdük ve geliştik.

Dünya bu yüzyıl içinde her bakımdan olağanüstü değişti. Ulaşım, iletişim, bilişim, üretim, sağlık, tarım, ticaret başta olmak üzere her alandaki büyük teknolojik gelişim, ekonomik ve siyasi ihtiyaçların, fırsatların ve çelişkilerin yönlendirdiği uluslararası işbirlikleri ve keskin rekabet, dünyayı bu dönem içinde birden çok defa değiştirdi, hala da öngörülemeyen bir doğrultuda şekillendirmeye devam ediyor. Hızlı ve yüksek sanayileşme, olağanüstü nüfus artışı, globalleşme, savaşlar, çatışmalar, tüm bunların iklim ve doğa üzerindeki etkisi, dünyadaki doğal kaynakların hızla ve sorumsuzca tüketilmesi dünyada insanlığın bildiğimiz şekliyle devamını tehdit eden büyük kırılmalar yaratma riskini taşıyor.

Cumhuriyetimizin 100 yılının neredeyse yarısında büyüyerek varola gelmiş olan Şenpiliç olarak hedefimiz, önümüzdeki yüzyılda da sağlıklı beslenme için kritik önem taşıyan temel gıda üretiminde, ülkemizin hem kendi kendisine yeten, hem de dünyayla rekabet edebilen vasıfta sanayileşmesinde güçlü ve etkili bir kurum olmaya; ülkemizin üç farklı bölgesinde hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı kadın ve erkek istihdamının gelişmesine önemli katkı sağlamaya; çalıştığımız bölgelerde kırsal kalkınmayı destekleyerek insanlarımızın bulundukları topraklardan kopmadan verimli iş ve işletme sahibi olmalarına imkân yaratmaya; faaliyetlerimizi sürdürürken ülkemizin kaynaklarını azami verimlilikte kullanmaya, doğaya ve iklime etkimizi en aza indirmeye; ülkemizin tarımsal üretiminin hak ettiği değeri bulmasında etkili olmaya devam etmektir.

Eğitimin bir insanın ve bir ulusun kaderindeki büyük ve dönüştürücü etkisine içtenlikle inanan Şenpiliç Ailesi olarak, tüm çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde, okullar, üniversite fakülteleri, yurtlar yaparak, burs fonları sağlayarak, çocuklarımızın, çağımızın ihtiyaçlarına uygun, modern teknik eğitim almalarına destek olmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Aydın Başyurt
Şenpiliç Genel Müdürü

Comments are closed.

Navigate