Açık Rıza Metni

ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN YURT DIŞI AKTARIM AÇIK RIZA METNİ

Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Şenpiliç”) İnternet Sitesi Ziyaretçilerine Yönelik Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) okudum.

Aydınlatma Metni çerçevesinde, aşağıda detayları verilen işleme amaçlarıyla ve bu amaçlarlabağlantılı, ölçülü ve sınırlı olacak şekilde, Şenpiliç tarafından aşağıda sayılan kişisel verilerimin,Şenpiliç’in kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi gereği yurt dışınaaktarılmasına ilişkin beyanım aşağıdaki şekildedir:

  • https://www.senpilicblog.com/ internet sitesini ziyaret ettiğimde toplanan trafik verilerim,
  • Sağlanan hizmetin bir parçası olarak üye ve müşterilere internet sitesi üzerinden bilgi sağlamak amacıyla işlenen kimlik bilgilerim (isim-soy isim),
  • Sağlanan hizmetin bir parçası olarak üye ve müşterilerle internet sitesi üzerinden bilgi sağlamakamacıyla işlenen iletişim bilgilerim (telefon numarası, e-posta adresi, şehir)
  • Sağlanan hizmetin bir parçası olarak üye ve müşterilerle internet sitesi üzerinden bilgi sağlamakamacıyla işlenen fotoğraflarım
  • Sağlanan hizmetin bir parçası olarak üye ve müşterilerle internet sitesi üzerinden bilgi sağlamakamacıyla işlenen diğer verilerim (mesaj konusu, mesaj içeriği)

Kişisel verilerimin yukarıdaki amaçlar kapsamında Şirketiniz tarafından işlenmesine açıkça rıza gösteriyorum.
İşbu metin ile vermiş olduğum açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum.

Navigate