‘Tanınmış Marka’ Belgesi Almaya Hak Kazandık

Türk Patent ve Marka Kurumu, Şenpiliç’in tavuk eti ürünleri bakımından bilinilirliğini dikkate alarak “Tanınmış Marka Belgesi” almasına karar verdi. Söz konusu belge ile şirketimiz önemli bir prestij elde ederken kendisine daha da kapsamlı hukuksal bir koruma sağlamış oldu.

Markaların tanınmışlık düzeyleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen 18 maddelik kritere göre hazırlanıyor. Markanın tescili, kullanım süresi, yayıldığı coğrafi alan, kapsamı, markanın piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı, markaya ilişkin reklam ve promosyon çalışmaları, reklam niteliği taşımayan ama markanın tanınırlığı konusunda faydalı olabilecek nitelikteki faaliyetler, markaya ait kamuoyu araştırmaları, markanın aldığı ödüller ve markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları bu kriterler içerisinde önemli rol oynuyor. Tüm bu kriterlerin kanıtlanması ve belgelendirilebilmesi tanınmış marka başvurusunda büyük bir güç sağlıyor.

KRİTERLERİ TAMAMLAYARAK ‘‘TANINMIŞ MARKA’’ BELGESİNİ ALDIK

Şirketimizin gerçekleştirmiş olduğu başvuru sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu’na ait raportör görüşü ve değerlendirme kriterlerinin incelenmesi ve tavuk eti sektöründe yaygın bilinirliğe sahip bir marka olduğumuzun göz önünde bulundurulması neticesinde ‘‘Tanınmış Marka’’ belgesini aldık.

TANINMIŞ MARKA OLMAK NELER KAZANDIRACAK?

  • Tanınmış markanın aynısı yahut benzeri herhangi bir başka sınıfta tescil edilemiyor. Marka sahibinin böyle bir marka başvurusuna itirazda bulunmasına gerek kalmadan, Türk Patent Enstitüsü kendiliğinden tanınmış markanın aynısı ya da benzeri olan bir markayı reddedebiliyor.
  • Tanınmış marka hakkı sahibinin muhtemel bir davada marka hakkına tecavüz iddiasını ispat edebilmesi ve markasını taklit girişiminde bulunan bir kimsenin kötü niyetini kanıtlaması çok daha kolay.
  • Tanınmış marka hakkı sahibinin taklit marka sahibine karşı açacağı bir tazminat davasında uğradığı zararın büyüklüğünü ka- nıtlaması alelade marka hakkı sahibine göre daha kolay.

Comments are closed.

Navigate