Kimseyi Geride Bırakma!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 1945’teki kuruluş gününe istinaden 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak anılıyor. Dünya çapında her yıl belirli bir tema üzerinden açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, gıda güvenliği, kaynakların paylaşımı gibi konuların gündeme getirildiği Dünya Gıda Günü, bu yıl “Kimseyi Geride Bırakma” teması çerçevesinde işlendi.

Dünya Gıda Günü kapsamında uluslararası boyutta düzenlenen etkinliklerde dünyadaki açlık problemlerine işaret edilerek, adaletsiz gıda paylaşımı, gıda üretimi ve tüketimi, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi konuşuluyor. İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi, günümüzde yaşanan ve önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağı öngörülen besin yetersizliğine dikkat çekiliyor. Dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyonun sağlanmasının önemi anlatılıyor. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekilen Dünya Gıda Günü’nde, giderek azalan su kaynaklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında da bilgi paylaşımı yapılıyor.

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2022 TEMASI: KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA!

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2022 yılının Dünya Gıda Günü temasını “Kimseyi Geride Bırakma” olarak belirledi. Daha iyi bir dünya inşa etme yolunda önemli bir mesafe kat edilse de bu süreçte birçok insanın “geride bırakıldığının” vurgulandığı 2022 Dünya Gıda Günü’nde dünyada çok fazla insanın eğitimden, teknolojiden, inovasyondan veya ekonomik büyümeden faydalanamadığı anlatıldı. Bu doğrultuda veriler dünya genelinde milyonlarca insanın sağlıklı beslenme için yeterli ekonomik imkâna ve güvenilir gıdaya erişime sahip olmadığını, bu nedenle kötü beslenme tehlikesi altında yaşadıklarını gösteriyor. Maalesef bu sorun COVID-19 pandemisi, ülkeler arası çatışmalar, iklim değişikliği, eşitsizlik, artan fiyatlar, uluslararası gerginlikler nedeniyle büyüyor. Bunun yanında çok fazla sayıda göçmen ve mülteci nüfusuna ulaşılan günümüzde, tarımla uğraşan nüfusun ihtiyaçlarına karşılık verilmesi ve küresel düzeyde açlık sorunun yok edilmesi, insanların yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalmadan yaşayabilmeleri bu yıl Dünya Gıda Günü kapsamında tartışılan en önemli konulardan biri oldu.

TÜRKİYE’DE DÜNYA GIDA GÜNÜ

Gıda güvenliği ile yeterli ve dengeli beslenme, Türkiye’de de her geçen gün önemini artıran konuların başında geliyor. Bu kapsamda Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Dünya Gıda Günü Konferansı, FAO, TGDF ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile 17 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

TGDF Başkanı Demir Şarman, BM FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu ve T.C. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, konferansta yaptıkları konuşmalarda gıda zincirinde yaşanan güçlükler, küresel açlık ve gıda güvencesi sorunlarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Gıda ekseninde açlık, yetersiz beslenme, iklim değişikliği, bölgesel ve küresel çatışmalar, pandemi ve zoonotik salgınlar gibi birçok ortak sorunun bulunduğunu söyleyen TGDF Başkanı Şarman, “Tarım ve gıda üretiminde öteden beri hepimizin bildiği yapısal sorunları aşmak durumundayız. Tarım-gıda zincirinin tarladan sofraya yaşadığı zorlukların katlanarak arttığını ve risklerin giderek büyüdüğünü bilerek, her zamankinden daha fazla iş birliği içinde hareket etmeliyiz” dedi.

İklim krizi, COVID-19 pandemisi, ekonomik şoklar ve Ukrayna’daki savaş dahil olmak üzere ülkeler arası çatışmaların neden olduğu birçok zorluğu aynı anda yaşadığımızı dile getiren FAO Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu ise “FAO ve diğer BM kuruluşlarının hazırladığı ‘Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Raporu’ gıda güvencesizliğinin dünyanın birçok bölgesinde felaket seviyesine ulaştığını gösteriyor. Ortadaki tablo kötü olsa da ümitsizliğe kapılmamalıyız. Elimizdeki tarım-gıda sistemleri, daha adil ve refah dolu bir gelecek için önemli bir potansiyeli barındırıyor. Bu potansiyeli açığa çıkarmaya odaklanmalıyız” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Kirişçi, yaptığı konuşmada gıda güvenliğinin küresel anlamda yalnızca günümüzü değil, geleceği de ilgilendirdiğinin altını çizerek, “Araştırmalar, artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için gıda üretimini mevcut miktara göre %60 artırmamız gerektiğini gösteriyor. Son Birleşmiş Milletler verileri göstermektedir ki, sağlıklı beslenme imkânına erişemeyen 2,3 milyardan fazla insan var. Daha dirençli gıda sistemleri için küresel dayanışma çerçevesinde acil eylemlere ihtiyaç duyulmakta. Öte yandan pandemi, iklim değişikliği ve ülkeler arası çatışmalar gibi krizlerin üstesinden gelmek için ilgili tüm paydaşlar arasında çok taraflı işbirliğine ihtiyaç var” dedi.

2022 Dünya Gıda Günü Konferansı’nın da teması olarak belirlenen “Kimseyi Geride Bırakma”, dünyanın her yerinde, kimseyi geride bırakmadan herkesin yeterli miktarda sağlıklı ve besleyici gıdaya erişebildiği sürdürülebilir bir dünya inşa etme hedefine atıfta bulundu. Veriler dünya genelinde milyonlarca insanın sağlıklı beslenme için yeterli ekonomik imkâna ve güvenilir gıdaya erişime sahip olmadığını, bu nedenle kötü beslenme tehlikesi altında yaşadıklarını gösteriyor.

Comments are closed.

Navigate