Şenpiliç, Telemetri ile Ürün Verimini Artırıyor

Telemetri; kablosuz ya da sabit bir ağ aracılığıyla cihazların uzaktan izlenebilmesi veya denetlenmesi anlamına geliyor. Telemetri ile kablosuz ağlar ya da radyo sinyalleri üzerinden cihazlara komutlar gönderilebiliyor. Cihazın durumu hakkında merkeze bilgi gönderme ve cihazla merkez arasında bilgi alışverişinde bulunulması da sağlanıyor. Telemetri ile daha iyi performans ve üretim için kümeslerde yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale edebilmek hedefleniyor. Ölçülen bu parametreler diğer kümesler ile karşılaştırılarak en iyi ve optimum üretim değerleri tespit ediliyor. Gelişim ve sağlık değerleri görülüp buna göre de saha ekibi ve planlama biriminin aksiyon almaları sağlanıyor.
Şenpiliç de bu yıl itibariyle ürün kalitesi ve verimini arttırma stratejisi kapsamında broiler fason üretim süreçlerinde, sürülerin merkezi iş uygulamasında takip edilmesi, raporlama ve analiz yapılabilmesi amacıyla telemetri uygulamasını başlattı. Broiler kümeslerinde kullanılmaya başlanan sensörler sayesinde anlık olarak kümeslerdeki değerlerin takibi yapılabiliyor.

Comments are closed.

Navigate