Şenpiliç TURQUALITY Marka Destek Programı’na Alındı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, şirketlere ve işbirliği kuruluşlarına yönelik destek sistematiği çerçevesinde İhracat Destekleri Karar’ı geçtiğimiz yıl yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dünya çapında marka imajının desteklenmesi amacıyla başvuru yapan Şenpiliç, yapılan değerlendirmeler sonucunda 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’da yer alan Marka Destek Programı kapsamına alındı.

5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar, şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasını desteklenmesine yönelik giderler ile Türkiye ihracatının sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin karşılanmasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kararda geçen marka destek programı, ülkemizin dünya çapında markalaşma potansiyeli olan markalarına ait ürün gruplarının geliştirilmesinden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerinin desteklenmesi ve böylece program kapsamındaki Türk markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile bu pazarlarda olumlu Türk markası imajının yerleştirilerek yaygınlaştırılması amacıyla destek kapsamına alınan markaların TURQUALITY® destek programına hazırlanmasını ifade etmektedir.

TURQUALITY® NEDIR?
Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor. TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Programın amacı firmaların yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesidir. TURQUALITY® Programı’nın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ MARKALARI TURQUALITY® İLE DÜNYANIN ZİRVESİNE OYNUYOR

Dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®’nin tüketicilerin gözünde bir marka referansı, Türk markaları açısından ise bir gelişim katalizörü olabilmesi amaçlanıyor.

23 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren TURQUALITY® programı, küresel pazarlardaki değişimler ve program paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu noktaya ulaştı. TURQUALITY® bugün firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılıyor.

Comments are closed.

Navigate